สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ประกาศ

  
      
 
 

ข่าวล่าสุด

มอบหน้ากากอนามัยให้กับแผนกวิชาต่าง

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ

28-09-2563 - Hits:10 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

24-09-2563 - Hits:40 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

24-09-2563 - Hits:37 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายหน้าที่ให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

22-09-2563 - Hits:26 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางณิชชา ด้วงโสน

22-09-2563 - Hits:25 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนอาชีวะต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

21-09-2563 - Hits:57 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

17-09-2563 - Hits:67 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางญิชชา ด้วงโสน

17-09-2563 - Hits:59 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู

14-09-2563 - Hits:78 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

  
 

เข้าเว็บไซต์