• นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 • ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางชูศรี สุนทรธรรมนิติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นายมหิศร ปัตนราษฎร์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

+++ฝีมือเลิศ ประเสริฐน้ำใจ วินัยเคร่งครัด มัธยัสถ์ และซื่อตรง+++

 ร่วมลงนามถวายพระพร...


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า..ชาววิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 

Written on ๐๒/๐๙/๒๕๕๗, ๐๘:๔๓ by udomchai
55
30-31-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ออกให้บริการประชาชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center วันที่ 30-31สิงหาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์...Read More
Written on ๒๙/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๕๓ by udomchai
155
27-august-2014
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นเกียรติร่วมงาน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557...Read More
Written on ๒๙/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๕๑ by udomchai
65
28-8-57
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมีบริษิทพิธานพาณิชย์ปัตตานี ได้สนับสนุนมอบเครื่องยนต์ CBR 300 CC...Read More
Written on ๒๙/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๔๙ by udomchai
95
27-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน "ตลาดนัดการอาชีพ " วันที่ 27  สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพัตตานี โดยมี นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย...Read More
Written on ๒๖/๐๘/๒๕๕๗, ๑๘:๒๕ by udomchai
165
23-24-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยคณะผู้บริหารนำครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยคณะผู้บริหารนำครู...Read More
Written on ๒๑/๐๘/๒๕๕๗, ๑๓:๔๐ by udomchai
185
18-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน จาก สอศ. เพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน...Read More
Written on ๑๓/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๒๔ by udomchai
355
08-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...Read More
Written on ๑๓/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๒๒ by udomchai
405
06-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา...Read More
Written on ๑๓/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๒๐ by udomchai
365
04-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ทำความร่วมมือ (MOU) เปิดศูนย์พัฒนาวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  กับ ร้าน OK ซาบูซิ สุกี้ ฮาลาล วันที่ 4 สิงหาคม...Read More
Written on ๑๓/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๑๘ by udomchai
295
28-07-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง...Read More
Written on ๑๓/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๑๗ by udomchai
265
01-08-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาวิทยาลัย 1 สิงหาคม 2557 Read More
Written on ๑๓/๐๘/๒๕๕๗, ๑๔:๑๔ by udomchai
160
24-07-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วันที่ 24 กรกฎาคม...Read More
Written on ๐๓/๐๗/๒๕๕๗, ๐๙:๒๙ by udomchai
965
1-07-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...Read More
Written on ๐๓/๐๗/๒๕๕๗, ๐๙:๑๑ by udomchai
785
01-07-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 โครงงาน...Read More
Written on ๓๐/๐๖/๒๕๕๗, ๒๑:๓๘ by udomchai
795
28-29-06-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-learning ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย EDMODO ระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ...Read More
Written on ๓๐/๐๖/๒๕๕๗, ๒๑:๓๗ by udomchai
785
24-26-06-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และอีก 14 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) จัดโครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษา ไทย-อินโดนีเซีย 2014 (TVET CAMP)ตั้งแต่วันที่...Read More
Written on ๓๐/๐๖/๒๕๕๗, ๒๑:๓๐ by udomchai
715
21-06-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ FIX IT CENTER ประจำปี 2557 นำโดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา...Read More
Written on ๓๐/๐๖/๒๕๕๗, ๒๑:๒๘ by udomchai
725
19-06-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์...Read More
Written on ๓๐/๐๖/๒๕๕๗, ๒๑:๒๕ by udomchai
495
18-06-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา...Read More
Written on ๓๐/๐๖/๒๕๕๗, ๒๑:๒๓ by udomchai
545
13-06-2557
วิทยาลัยกาอาชีพปัตตานี ให้การต้อนรับนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง...Read More
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๔:๓๐ by udomchai
925
16-05-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ "สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด" โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ...Read More
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๔:๑๖ by udomchai
885
15-05-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์...Read More
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๑:๓๗ by udomchai
785
02-05-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ณ เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี  และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กปัตตานี ปี...Read More
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๑:๓๔ by udomchai
765
30-04-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีชาวอินโดนีเซีย ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ วันที่30 เมษายน พ.ศ....Read More
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๑:๓๐ by udomchai
795
24-04-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ปี 2557  เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน...Read More
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๐๙:๐๖ by udomchai
785
10-04-57
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานอเนกประสงค์  วันที่ 10 เมษายน...Read More
Written on ๐๗/๐๓/๒๕๕๗, ๑๔:๕๔ by udomchai
1933
01-03-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556  เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...Read More
Written on ๒๐/๐๒/๒๕๕๗, ๑๕:๔๗ by udomchai
1995
18-02-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงานมหกรรมวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้สู่สากล "เปิดบ้านการอาชีพ ครั้งที่ 4" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมี นายนฤพล  แหละตี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...Read More
Written on ๑๖/๐๒/๒๕๕๗, ๑๔:๑๙ by udomchai
2545
13-02-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ที่ย้ายมา และเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการคนเก่าที่ย้ายไป ภายใต้งานเลี้ยงที่ชื่อว่า "ท่านมาเราดีใจ  ท่านไปเราคิดถึง" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557...Read More
Written on ๑๖/๐๒/๒๕๕๗, ๑๔:๑๕ by udomchai
1795
12-02-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ...Read More
Written on ๑๐/๐๒/๒๕๕๗, ๑๒:๒๘ by udomchai
3475
10-02-2557
โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองกำกับการ 9  กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายท่านมุข) อำเภอสะเดา...Read More
Written on ๒๔/๐๑/๒๕๕๗, ๑๗:๔๙ by udomchai
2615
12-2556-24-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ  นำคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา...Read More
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๕๒ by udomchai
1705
16-01-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  นำโดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ นำคณะครู เข้ารับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556  ในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี รายชื่อ...Read More
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๔๔ by udomchai
1965
14-01-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัย  เผ้ารับ – ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 มกราคม...Read More
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๓๘ by udomchai
1975
8-01-57
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประชุมประจำเดือน ข้าราชการครู  ครูพิเศษ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งมอบเสื้อสูทให้กับบุคลากรให้เป็นของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ...Read More
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๓๕ by udomchai
2355
08-01-2557
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  พร้อมด้วย นางสาวจตุพร  กุลสิรวิชย์ และนายวิทยา  เกตุชู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบกระเช้าของขวัญ อวยพร...Read More
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๓๐ by udomchai
1975
03-01-57
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัย และครู เจ้าหน้าที่บุคลากร มอบกระเช้าของขวัญ อวยพร และกล่าวอวยพรปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557  แด่ นางยุพดี   อ่องวุฒิวัฒน์...Read More
Written on ๒๖/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๓๗ by udomchai
2165
25-12-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจาก ศอ.บต. เพื่อเยี่ยมชมวิทยาลัยในการดำเนินโครงการศูนย์อาหารฮาลาล Halan Center ศอ.บต. & วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วันที่ 25 ธันวาคม 2556...Read More
Written on ๒๖/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๓๓ by udomchai
1975
23-12-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วันที่ 23 ธันวาคม 2556...Read More
Written on ๑๙/๑๒/๒๕๕๖, ๐๙:๒๙ by udomchai
2035
18-12-2013
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ต้อนรับคณะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม...Read More
Written on ๑๙/๑๒/๒๕๕๖, ๐๙:๒๒ by udomchai
2975
18-12-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย  เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์ วันพุธที่ 18 ธันวามคม...Read More
Written on ๑๒/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๔๐ by udomchai
2015
05-12-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช  ณ ลานพระรูป ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี  วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม...Read More
Written on ๑๒/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๐๗ by udomchai
1965
04-12-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช  ณ ลานอเนกประสงค์  วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556...Read More
Written on ๑๒/๑๒/๒๕๕๖, ๑๔:๑๘ by udomchai
1975
01-12-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16/2556  ณ สนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิต  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม...Read More
Written on ๒๐/๑๑/๒๕๕๖, ๑๙:๓๖ by udomchai
2505
20-11-2013
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556   ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 08.00 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน...Read More
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๒๕ by udomchai
3085
07-11-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  โดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  มอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2556)...Read More
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๑๖ by udomchai
2285
05-11-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ประธานกล่าวเปิด โดย  นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์...Read More
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๑๐ by udomchai
2235
01-11-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปฐมนิเทศนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (Per-Ved) ทำข้อตกลงร่วมกัน...Read More
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๐๐ by udomchai
2225
31-10-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาสี ปาริชาติเกมส์ ประจำปีการศึกษา...Read More
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๐:๔๒ by udomchai
2245
8-11-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การวิชาชีพ นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ประจำปีการศึกษา...Read More
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๐:๓๑ by udomchai
2075
08-11-2556
ถ่ายทำผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง...Read More
Written on ๐๗/๐๘/๒๕๕๖, ๑๖:๐๐ by udomchai
3335
07-28-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระัเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เวลา 08.30...Read More
Written on ๐๗/๐๘/๒๕๕๖, ๑๕:๕๐ by udomchai
4045
07-08-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับการประเมินศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ จากคณะกรรมการที่มาประเมิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  อำเภอทุ่งยางแดง...Read More
Written on ๐๕/๐๘/๒๕๕๖, ๑๗:๕๒ by udomchai
3540
05-08-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการสันติสุขวิธีภายในสถานศึกษา โดยชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ และชมรมรวมใจรักษ์ เป็นหนึ่งเดียว วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ...Read More
Written on ๑๘/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๕๗ by udomchai
3035
18-7-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำโดยนางสาวจตุพร  กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการ และคณะราชครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ...Read More
Written on ๑๘/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๕๔ by udomchai
3415
18-july-2013
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  อนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมืิอ ได้จัดกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาเป็น "ชุดอาหารปิ่นโต"...Read More
Written on ๑๘/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๔๙ by udomchai
4105
18-07-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำโดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ และคณะครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษาดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556  ณ วัดขจรประชาราม ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง...Read More
Written on ๑๑/๐๗/๒๕๕๖, ๑๗:๐๗ by udomchai
4785
11-july-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ฝึกอบรมวิชาชีพ “โครงการเพิ่มคุณวุฒิและเกียรติบัตร เพื่อให้ประชาชนไปทำงานต่างประเทศ ประจำปี 2556” ประจำปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556  แผนกวิชาเสริมสวย...Read More
Written on ๑๑/๐๗/๒๕๕๖, ๑๖:๕๖ by udomchai
4375
11-july-2013
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับเกียรติจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเรียนเชิญ นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...Read More
Written on ๑๑/๐๗/๒๕๕๖, ๑๖:๔๘ by udomchai
6535
11-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่ 8-17กรกฎาคม 2556  ณ...Read More
Written on ๐๖/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๓๐ by udomchai
3250
6-july-2556
สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับครู เจ้าหน้าที่...Read More
Written on ๐๖/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๑๘ by udomchai
5805
1
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 Read More
Written on ๐๖/๐๗/๒๕๕๖, ๑๗:๔๗ by udomchai
3770
2013-07-06-10-47-41
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  อำเภอทุ่งยางเเดง...Read More
Written on ๒๘/๐๖/๒๕๕๖, ๑๙:๑๓ by udomchai
6950
27-2556
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 27 มิถุนายน  2556 ณ ห้องโสตทัศน์ปกรณ์...Read More
Written on ๒๘/๐๖/๒๕๕๖, ๑๙:๑๐ by udomchai
3970
26-2556
คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน...Read More
Written on ๒๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๑:๔๗ by udomchai
4270
fix-it-center-22-23-2556
โครงการ Fix it Center  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน...Read More
Written on ๒๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๑:๐๘ by udomchai
5960
21-2556
ประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน...Read More
Written on ๑๙/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๒๖ by udomchai
4915
fixit-center-15-16-2556
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีออกให้บริการชุมชน โครงการ Fixit Center องค์การบริหารส่วนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน...Read More
Written on ๑๓/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๒๗ by udomchai
5275
13-2556
กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  ณ ลานอเนกประสงค์...Read More
Written on ๑๐/๐๖/๒๕๕๖, ๑๐:๑๔ by udomchai
5465
2013-06-10-03-14-06
โครงการเปิดสอนหลักสูตรการสร้างการประกอบและบำรุงรักษาอากาศยานขนาดเล็ก  โดยมี...นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ...Read More
Written on ๐๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๗:๒๕ by udomchai
5055
6-2556-10-00
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี วันที่ 6 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ...Read More
Written on ๐๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๗:๒๑ by udomchai
4085
5-2556-15-00
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการครู ครูพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2556  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ...Read More
Written on ๐๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๗:๑๔ by udomchai
4945
2013-06-06-10-14-21
อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายใ้ห้วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ อศจ. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ...Read More
Written on ๐๔/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๕๑ by udomchai
5435
fix-it-center-1-2-2556
ออกให้บริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส วันที่ 1-2 มิถุนายน...Read More
Written on ๐๔/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๒๓ by udomchai
5250
plan-toys-31-2556
ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่ Plan Toys ณ จังหวัดตรัง 31พฤษภาคม...Read More
Written on ๒๘/๐๕/๒๕๕๖, ๑๐:๐๕ by udomchai
5825
2013-06-03-03-03-59
Welcome  To Pattani Industrial and Community  Education College   From. Polytechnic  Ungku Omar,Ipoh Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
6625
2013-02-07-03-13-47
     วันที่10 พฤษภาคม 2556  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556 ณ พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา และ โรงไฟฟ้าจะนะ...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
5475
2013-02-07-03-13-46
       กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556 ณ ลานอเนกประสงค์...Read More
Written on ๑๘/๐๓/๒๕๕๖, ๑๕:๔๐ by udomchai
13335
2013-03-18-08-40-49
  ภาพกิจกรรมวิทยาลัยประมงปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ศึกษาดูงาน เรื่องระบบประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  13 มีนาคม...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
8125
2013-02-07-03-13-45
        " วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2556 โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารวิทยบริการ...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
7995
2013-02-07-03-13-44
          " วันที่ 6 มีนาคม 2556 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ณ โรงแรมซีเอส...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
7375
2013-02-07-03-13-42
      " วันที่ 4 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี"                               ...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
6445
2013-02-07-03-13-41
         " วันที่ 1 มีนาคม 2556 การแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์    ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
7255
2013-02-07-03-13-40
          " วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ บาเจาะ...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
8095
2013-02-07-03-13-39
        " วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 การประชุมโครงการฝึกอาชีพยุทธศาสตร์ ในสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนสอนเอกชนสอนศาสนา...Read More
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
12145
2013-02-07-03-13-38
          " รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...Read More
Written on ๒๑/๐๑/๒๕๕๖, ๑๕:๐๒ by chaiv2
9565
2013-01-21-08-02-03
     ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เปิดหลักสูตร "สร้างบำรุงอากาศยานเล็ก" แห่งเดียวในไทย (ที่มา..หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 หน้าที่...Read More

วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการบริหาร Evolution of management theories 7 June 2556

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการบริหาร Evolution of management theories 7 june 2556

 

 

 

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

170300
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
183
433
1045
166245
616
13177
170300

Your IP: 23.20.211.153
Server Time: 2014-09-02 10:19:01

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

มากที่สุด - 55.3%
มาก - 36.8%
ปานกลาง - 2.6%
น้อย - 2.6%
ควรปรับปรุง - 2.6%

QR CODE

เข้าสู่ระบบFree business joomla templates