ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (Pattani Industrial And Community Education College)

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ 94000

โทรศัพท์ 0-7333-3011         โทรสาร 0-7333-6183

E-mail : picec_plan@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/pages/วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

           www.facebook.com/pages/งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ปัตตานี

Website : http://www.ptnicec.ac.th


Scroll to Top